Laat het groeien

Zonder een actieve ondersteunende beweging kan De Syrische Petitie geen succes worden.!

“Als individu ben je machteloos tegen gevestigde belangen. Als een beweging ben je dat niet.”

Bij verschillende gelegenheden in de 20de eeuw wachtten mensen te lang om uit hun comfort zone te komen en zich openlijk in woord en daad tegen onrecht te verzetten. De gevolgen waren verschrikkelijk (vb. Ruandese genocide, Srebrenica, Holocaust …).

We zijn weer op zo’n cruciaal moment van de geschiedenis aangekomen.

Als we nu niet de gevestigde economische en politieke belangen die mede-verantwoordelijk zijn voor de genocidale slachting in Syrië in vraag stellen, zal onze toekomst een zijn waarin eender welke macht zonder angst voor eventuele gevolgen zulke misdaden zal kunnen begaan.

We willen niet een dergelijke toekomst.

Velen denken dat ze als individu machteloos zijn, en dus niets kunnen doen. Dit is slechts gedeeltelijk waar. Als individu bent u inderdaad machteloos tegen de gevestigde belangen, maar als onderdeel van een beweging bent u dat niet.

Doe dus mee aan onze beweging ! Samen zullen we sterk genoeg zijn om onze toekomst veilig te stellen en ervoor te zorgen dat gerechtigheid geschiede.

Onze beweging heeft het voordeel dat zij niet politiek of religieus gebonden is. Ons uitgangspunt zijn de wetten van de menselijkheid zoals we die terugvinden in de grote religies en filosofieën, en die hun vertaling vonden in het strafrecht en het internationaal humanitair recht.

Klik hier als u meer wilt weten over de principes van onze organisatie.

Het hart van onze beweging vormen de steuncomités.

Klik hier als u meteen een steuncomité wilt registreren of eraan wilt deelnemen.

U kunt een steuncomité starten in uw straat (!), in uw religieuze gemeenschap, in je school, je universiteit, je stad, je dorp, waar dan ook …

Probeer altijd om ten minste met twee of meer te zijn.

Omdat communicatie, het persoonlijke contact, het spreken met en het uitleggen aan mensen, zo belangrijk is, denken we in het bijzonder aan 3 methoden van actie (maar als je betere kent, aarzel dan niet en laat het ons weten).

1. Bouw een kleine stand op een drukke locatie

Dat kan eenvoudig op een druk plein of in een drukke straat (zorg ervoor dat dit wordt toegestaan ​​in uw gemeente), of aan een universiteit, bedrijf, school, bibliotheek (zorg ervoor dat de actie is toegestaan). Probeer de belangrijkste teksten in A3 formaat weer te geven. Wij adviseren de volledige petitie, de organisatie, de misdaad van verzuim en onze onafhankelijkheidsverklaring : “Ons bewijs van onafhankelijkheid : we noemen alle belangrijke verantwoordelijke leiders bij naam, niemand anders doet dat !”

2. Ga van huis tot huis

Deze methode is aan te raden, wanneer u van plan bent om met je buren te praten.

3. Praten gewoon met familie, vrienden, collega’s, medeleerlingen, …

Hoe een gesprek te beginnen?

Het beginpunt van een gesprek zou de religieuze oriëntatie van de persoon kunnen zijn, en dat we hun hulp nodig hebben om een vreselijke misdaad niet te laten vergeten en gerechtigheid te laten geschieden. Mocht dit immers niet gebeuren, zou het onze toekomst en die van onze kinderen in gevaar brengen.

Wanneer de persoon geïnteresseerd is, zorg ervoor dat de volgende 3 onderwerpen worden behandeld:

1. ondertekening van de petitie
2. deelname aan de beweging
3. de bijdrage van 1 € (of meer)

Ad 1. Ondertekening van de petitie

Probeer een smartphone of een tablet bij de hand te hebben, waarop de mensen meteen kunnen ondertekenen.

Voor diegenen die niet meteen willen ondertekenen, voorzie een visitekaartje dat ze gemakkelijk in hun portefeuille kunnen steken, zodat ze thuis alles nog eens rustig kunnen nalezen. Gewoon het adres http://www.thesyrianpetition.org + een spreuk volstaan.

Als u niet beschikt over een tablet of smartphone, geef ze het visitekaartje zoals hierboven beschreven.

Ad 2. Deelname aan de beweging

Vraag de persoon of ze bereid is om een steuncomité op te starten. Dat kan in haar moskee / kerk / synagoog / straat / school / Universiteit / bedrijf / dorp / stad….

Vraag haar om dit te registreren via onze website.

Ad 3. De bijdrage van 1 € / 1 $

We willen een beweging zijn die door velen wordt gesteund. Daarom geven we er de voorkeur aan een groot aantal supporters te hebben met kleine bedragen, dan enkele supporters met grote bedragen.

Vraag  de geïnteresseerde of hij bereid zou zijn onze beweging met 1 € / $ 1 te ondersteunen. Op dit ogenblik kan dit enkel via overschrijving.

Herinner de mensen eraan dat we niet door de overheid gefinancierd worden, dat wij de enigen zijn die alle mogelijk verantwoordelijke leiders bij naam noemen, en dat we een afgetopte NGO zijn.

Herinner de mensen eraan dat we niet door de overheid gefinancierd worden, dat wij de enigen zijn die al de meest verantwoordelijke leiders bij naam noemen, en dat we een afgetopte NGO zijn.

We hebben dit geld nodig om de beweging te professionaliseren, te laten groeien en om juridische stappen te ondernemen.

Zet het bank-rekeningnummer (BIC + IBAN code) op dezelfde visitekaart.

Algemeen advies:

Hou in gedachten dat we er niet zijn om te bespreken wiens verantwoordelijkheid de burgeroorlog was. Deze beweging gaat over een genocidale slachting en de beginselen van menselijkheid van onze beschaving zoals die zijn vastgelegd in de islam, het christendom, het jodendom en humanisme.

De bewijzen van deze misdaden worden geleverd door VN-organen, gerespecteerde internationale mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International, die hun rapporten ondersteunen met onderzoeksmissies, duizenden dubbel gecontroleerde getuigenissen, video’s, foto’s, satellietopnames,. ..

Sommige mensen zullen zelfs twijfelen aan deze bewijzen. Investeer geen tijd in hen om hen te overtuigen. Mensen met een tunnel-visie zullen nooit hun mening wijzigen, zelfs als de bewijzen voor hun neus liggen.

Laat het ons weten als u een steuncomité gevormd hebt of als u aan een wilt meedoen.
Dit zal ons toelaten om onze acties beter te coördineren en sturen.
Klik hier om verder te gaan.

Advertenties