Europa’s rol

Hoe Europa Poetin‘s (*) oorlogen in Syrië en Oekraïne bevleugelt

In de nasleep van de bezetting door Poetin’s (*) huurlingen van het Krim-schiereiland in 2014, betroffen de door de Europese Unie opgelegde economische sancties tegen Rusland enkel een aantal zakenlieden, de overdracht van bepaalde technologieën en werden sommige delen van de Russisch-Europese samenwerking op koud ijs gelegd. De belangrijkste handel tussen Rusland en de Europese Unie echter, de olie- en gashandel, werd nooit getroffen door de economische sancties. (1)

Om de gevolgen hiervan te begrijpen, moet men het belang voor Rusland van de gas- en olie-handel met de Europese Unie onder de loep nemen.

De Russische federale begroting hangt voor 50% (!) van de export van olie en gas af. (2)
20% van het Russische federale budget wordt besteed aan het leger en volgens officiële verklaringen zijn de Oekraïense en Syrische oorlogsuitgaven gefinancierd via het normale militaire budget. (3)

Dus wetend dat de federale begroting van Rusland voor 50% van de gas- en olie-export afhangt, wat is het aandeel van Europa in deze?

Officiële cijfers tonen aan dat in 2013 66% van de Russische olie- en 70% van de gasexport aangekocht werden door de Europese Unie. (4) Om de berekeningen gemakkelijker te maken, laten we dit op 70% zetten (aangezien 50% van de Russische kolen-export naar de Europese Unie niet is opgenomen in de olie- en gas cijfers en ​​ook bijdraagt aan de Russische federale begroting).

Dat betekent dat 35% van de Russische federale begroting (70% van 50%), gefinancierd wordt door de olie, gas en kolen uitvoer naar de Europese Unie, of men kan ook zeggen dat de Europese Unie het volledige militaire budget (20 %) van de Russische federatie financiert, plus ongeveer 15% meer.

Deze 35%, zo essentieel voor Poetin’s oorlogsmachine, werd nooit getroffen door de economische sancties van de Europese Unie. Integendeel. Na een dip in 2014, die niet te wijten was aan de Europese of Amerikaanse handelssancties, steeg de gas- en olie-export van Rusland naar Europa weer in 2015 en 2016.

Sommigen zeggen dat Europa geen andere keus had, omdat we voor onze energievoorziening van Rusland afhankelijk zijn ? Heeft Europa echt Russische olie en gas nodig ?

Het antwoord is nee. In september 2015, dus na de illegale bezetting van de Oekraïense Krim door Poetin en met de reële dreiging dat Poetin op een dag misschien de gasvoorziening van Europa stillegt, weigerde Duitsland een ​​strategische gasreserve aan te leggen, omdat er genoeg wereldvoorraad voorhanden zou zijn. (5)

Hetzelfde geldt voor de oliewereldvoorraad.

De conclusie is dan ook :

Gezien men geen oorlogen kan voeren zonder ze te financieren, is de Europese Unie, door het kopen van het grootste deel van de Russische olie en gas export, de belangrijkste financier van de Russische militaire opbouw en Poetin’s (*) oorlogen in Oekraïne en Syrië. Door jaar na jaar te weigeren Rusland economische sancties op te leggen die een echte impact zouden hebben op het vermogen van Poetin om zijn oorlogen te financieren, draagt de Europese Unie een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het genocidale bloedbad waar het Syrische volk slachtoffer van is geworden.

April 12, 2017

* We spreken bewust van Poetin’s oorlogen en niet van Rusland’s oorlogen gezien experts op het gebied van de mensenrechten van over de hele wereld het erover eens zijn dat er zwaar kiesbedrog gepleegd werd bij Poetin’s verkiezing en deze van de Doema , en dus dat Poetin, de Doema (Tweede Kamer) en de Bondsraad (senaat) niet de wettelijke vertegenwoordigers zijn van het Russische volk en de oorlogen die door Poetin gevoerd worden dus niet de oorlogen van het Russische volk zijn

(1) http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/, laatst geopend 1102,16

(2) http://blog.ihs.com/q21-wheres-russia-heading, laatst geopend 1102,2016

(3) https://themoscowtimes.com/articles/calculating-the-cost-of-russias-war-in-syria-50382, laatst geopend 1101,2016

(4) http://energypost.eu/russias-grand-gas-strategy-power-dominate-europe/, laatst geopend 1101,2016

(5) https://www.welt.de/wirtschaft/energie/article146029254/BASF-verkauft-alle-deutschen-Gasspeicher-an-Russen.html, laatst geopend 1101,16

Advertenties