Bijlage 4 : Westerse leiders en de misdaad van verzuim

De eerste die de mogelijkheid van medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid in Syrië omwille van misdadig verzuim vermeldde was de speciale gezant van de VN voor Syrië, Lakhdar Brahimi, in 2014.

“Misdadig verzuim” betekent binnen het Internationaal Humanitair Recht vrijwel hetzelfde als in het gewone strafrecht : nalaten te handelen wetende dat deze nalatigheid de betreffende misdaad tot gevolg zal hebben. Zij die om deze reden schuldig bevonden worden kunnen tot opsluiting of andere straffen veroordeeld worden.

Aan vijf voorwaarden moet worden voldaan om als “misdadig verzuim” te worden beschouwd. Wij zijn waarschijnlijk de eersten die publiek maken in hoeverre deze van toepassing zijn op het gedrag van Westerse leiders tijdens de Syrische burgeroorlog.

1. de verdachte moet een wettelijke plicht hebben gehad om te handelen : van toepassing !

De Conventies van Genève, die door de meeste Europese landen geratificeerd werden, vereisen dat staten alles doen wat in hun macht ligt om genocidale moordpartijen, het massale folteren en vermoorden van gevangenen, het systematische bombarderen van scholen, bakkerijen, ziekenhuizen, het gebruik van niet-discriminerende wapens zoals vatbommen en chemische wapens…te doen stoppen.

Het falen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de Europese Unie om op te treden, stelt de afzonderlijke landen niet vrij van hun verplichtingen.

2. de verdachte moet de mogelijkheid hebben gehad om te handelen : van toepassing !

Staten hebben een aantal instrumenten tot hun beschikking om de plicht “om alles in hun macht te doen” op een vreedzame manier te vervullen, onder anderen : diplomatiek protest, het opleggen van sancties, in het geval van ernstige inbreuken op de Conventies van Genève: universele jurisdictie geven aan hun rechtbanken om de personen die deze ernstige inbreuken gepleegd of bevolen hebben op te sporen en te berechten

De Europese en Amerikaanse leiders hadden absoluut de mogelijkheid om deze instrumenten te gebruiken.

3. de verdachte moet een verhoogde mate van concrete invloed hebben gehad: van toepassing !

Internationale waarnemers zijn het erover eens dat dat Assad’s oorlogsmachine hoofdzakelijk door Putin’s financiële en militaire ondersteuning boven water gehouden werd. Wetende dat Europa alleen, door middel van de olie- en gashandel met Rusland, ongeveer 35% van de Russische federale begroting financiert, is het niet overdreven te stellen dat Assad’s oorlogsmachine hoofdzakelijk met Europees geld aangedreven werd. Hetgeen Europa definitief een hoge mate van concrete invloed geeft.

De economische banden tussen de VS en Rusland stellen niet veel voor vergeleken met de Europese, dus de Amerikaanse mogelijkheden om economische druk door middel van economische sancties uit te oefenen waren veel minder. Van de andere kant, omwille van haar uitzonderlijke diplomatieke en economische positie als wereldmacht, heeft de Verenigde Staten andere vreedzame middelen om druk uit te oefenen.

4. de verdachte heeft nagelaten te handelen, (…) wetend en ermee instemmend dat de gevolgen zouden optreden : van toepassing !

Alhoewel vele van de in Syrië gedocumenteerde oorlogsmisdaden ernstige inbreuken op het Internationaal Humanitair Recht waren, weigerden de VS en Europa zich gewoon om te voldoen aan hun verplichtingen.

Ze hebben hun rechtbanken niet de opdracht gegeven de ernstige schendingen te onderzoeken en ze legden alleen sancties op aan de zwakste partij bij het conflict, het Assad-regime, en spaarden hoofdzakelijk zij die deze misdaden bewapenden, financierden, en eraan deelnamen : Rusland en Iran.

Zij deden dit in volle bewustzijn van de gevolgen. Gezien het conflict reeds zes jaren aansleept, wisten zij goed genoeg dat bij gebrek aan tijdelijke en aangepaste druk de wreedheden gewoon zouden voortduren.

5. het nalaten te handelen resulteerde in het plegen van het misdrijf: van toepassing !

Dat werd heel duidelijk vanaf september 2015, toen Poetin besloot om zijn leger meer in te schakelen. Het luidde een ongekende intensiteit in luchtbombardementen en misdaden tegen de mensheid die in hun kielzog begaan werden in en die hun climax vonden in de voorlopig ergste periode van de Syrische oorlog, de aanval op Oost-Aleppo, einde november/begin december 2016.

Ons besluit :
Westerse leiders bleven in gebreke betreffende hun internationale verdragsverplichtingen om alles wat in hun macht ligt te bewerkstelligen om genocidale moordpartijen te doen stoppen. Dit maakt hen volgens onze bescheiden mening medeplichtig omwille van misdadig verzuim. Om deze reden vragen wij het Hof om de rol die de vernoemde politici en zakenlui gespeeld hebben te onderzoeken en deze eventueel te vervolgen.

Op onze website vindt u een meer gedetailleerde bespreking van dit onderwerp.

Advertenties