Oproep aan moslims, christenen, joden en humanisten

EN  FR  DE

“In het licht van een miljoen vermoorde burgers (…) op dit cruciale moment in de geschiedenis, zouden onze acties zich niet mogen laten leiden door carriere of economische belangen, noch door religieuze of filosofische verschillen …”

Klik hier om rechtstreeks naar de petitie te gaan.

Een genocidaal bloedbad, zoals dat waarvan de Syrische bevolking slachtoffer werd, kan zich op elk moment overal ter wereld opnieuw voordoen indien de mensen die direct of indirect verantwoordelijk waren, niet berecht worden voor hun misdaden.

Elke kandidaat-dictator in Azië, Amerika, Europa of Afrika zou inderdaad in de verleiding kunnen komen om soortgelijke verschrikkelijke daden te stellen ten einde de macht te veroveren of te behouden.

Dit vormt een grote bedreiging voor vrede en democratie en zodoende voor de toekomst van onze beschaving.

Daarom dat het ons allen aangaat : zowel moslims, christenen, joden als humanisten. Wanneer we nu niet reageren, zullen wij mede verantwoordelijkheid dragen voor vergelijkbare wreedheden in de toekomst.

Maar vooral de westerse burgers gaat het aan, vermits dit genocidaal bloedbad grotendeels, alhoewel indirect, met westers geld werd gefinancierd (klik hier).

In onze snel bewegende media maatschappij echter, zorgen nieuwe gebeurtenissen ervoor dat de verschrikkelijke misdaden van vandaag binnen enkele dagen vergeten zijn.

Omdat wij dit niet mogen laten gebeuren, zijn wij deze petitie opgestart, die terzelfdertijd een beweging en een gerechtelijke actie is.

Die drie zijn met elkaar verbonden. Zonder een beweging zal de petitie niet groot genoeg worden om voldoende interessant te zijn, zonder de verantwoordelijken bij naam te noemen en te vervolgen, zal het zo dringend benodigde maatschappelijke debat niet plaatsvinden.

Om tot dit maatschappelijke debat bij te dragen hebben wij vrij uniek onderzoek verricht, dat wij in artikels op onze website hebben samengevat en die wij u uitnodigen na te gaan :

* over het aantal slachtoffers (klik hier)
* over de rol van Europa (klik hier)
* over de verantwoordelijkheden van westerse leiders (klik hier voor een korte versie,
klik hier voor een langere versie)

En ten laatste maar niet ten minste : deze petitie gaat niet over wie er verantwoordelijk was voor de burgeroorlog. Dit is een compleet andere discussie. Deze petitie gaat over de regels van het internationaal humanitair recht dat gecreëerd werd om de burgerbevolkingen te beschermen en een zekere graad van menselijkheid in gewapende conflicten te bewaren. Deze regels zijn in eenklang met de islam, het christendom, het jodendom en het humanisme. Deze regels breken is in religieuze zin een doodzonde. Hetgeen precies op grote schaal in Syrië is gebeurd.

De profeten van alle grote religies vertelden ons op te staan tegen onrecht. Humanistische filosofen prediken hetzelfde principe. Doorheen de geschiedenis volgden mensen hun leiderschap, stonden op en werden desondanks gerespecteerde religieuze leiders, politici en zakenmensen. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, vele leiders van de studentenopstand van mei 68… met de hulp van miljoenen supporters veranderden zij de wereld.

Het is aan de tijd om hun voorbeeld te volgen. Het maakt niet uit wat ons tot nu toe heeft weerhouden om op te staan, in het licht van een miljoen vermoorde burgers, als moslim, christen, jood of humanist, op dit cruciale moment in de geschiedenis, zouden onze acties zich niet mogen laten leiden door carrière of economische belangen, noch door religieuze of filosofische verschillen.

Enkel verenigd zijn wij in staat de machtige krachten te confronteren die deze ramp hebben veroorzaakt.

Help ons dus uw/onze toekomst en deze van onze kinderen te beschermen, help ons dit maatschappelijk debat op gang te brengen :

1. lees en teken de petitie (klik hier)
2. neem deel aan de beweging (klik hier)
3. help ons de verantwoordelijken te vervolgen (klik hier)

Opdat wat er in Syrië gebeurd is nooit meer moge gebeuren.

Dank u ❤